flag
Po-Pá: 8:00 - 17:00
+420 491 481 298
Datum publikace: 10/03/2019

XXIX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Austria Trend Hotel, Bratislava
15. březen 2019 - 16. březen 2019

Pod záštitou:
Neuropediatrická sekcia SNeS,
Klinika pediatrickej neurológie NÚDCH a LF UK,
Národný ústav detských chorôb a LF UK

Odborný garant:
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.